Tổng giá trị:   Tổng khối lượng:   Ngày:  
Mã GD Dư Mua Khớp lệnh Dư Bán Giá tham chiếu
KL3 Giá3 KL2 Giá2 KL1 Giá1 Giá KLGD +/- Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3 Thấp nhất Cao nhất
SJCcs                                  
SJCfx                                  
T+0                                  
T+1                                  
T+7                                  
T+30                                  
   15/11/2019   
 
Tin Tức
Thông tin quan trọng ngày thứ Năm

Những sự kiện kinh tế quan trọng của thứ Năm

Thời gian

Quốc gia

Chi tiết

Mức độ

01:30

AUD

Việc làm toàn thời gian

**

01:30

AUD

Thay đổi việc làm s.a

***

01:30

AUD

Tỷ lệ Thất nghiệp

***

N/A

CNY

Đầu tư Nước ngoài Trực tiếp (từ đầu năm) (năm trên năm)

**

06:00

EUR

Chỉ số Giá Sản xuất (tháng trên tháng)

**

07:30

EUR

Chỉ số quản lý Thu mua Dịch Vụ

**

07:30

EUR

Chỉ số quản lý Thu mua Sản Xuất

***

07:30

EUR

PMI Tổng hợp từ Markit

**

08:00

EUR

PMI Tổng hợp từ Markit

***

08:00

EUR

Chỉ số quản lý Thu mua Sản Xuất

**

08:00

EUR

Chỉ số quản lý Thu mua Dịch Vụ

**

08:30

GBP

Doanh số Bán lẻ trừ Nhiên liệu (Hàng tháng)

**

08:30

GBP

Doanh số Bán lẻ trừ Nhiên liệu (Hàng năm)

**

08:30

GBP

Doanh số Bán lẻ (tháng trên tháng)

**

08:30

GBP

Doanh số Bán lẻ (năm trên năm)

**

12:30

USD

Doanh số bán lẻ không gồm ôtô (tháng trên tháng)

**

12:30

USD

Nhóm kiểm soát bán hàng lẻ

***

12:30

USD

Doanh số Bán lẻ (tháng trên tháng)

**

12:30

USD

Khai báo Thất nghiệp Ban đầu

**

12:30

USD

Báo cáo Thất nghiệp Liên tục

**

12:30

USD

Thăm dò Sản xuất của Ngân hàng Dự trữ Philadelphia

**

12:30

CAD

Doanh số bán lẻ không gồm ôtô (tháng trên tháng)

**

12:30

CAD

Doanh số Bán lẻ (tháng trên tháng)

***

13:45

USD

PMI Sản xuất từ Markit

**

13:45

USD

PMI Dịch vụ từ Markit

**

16:10

USD

Bài phát biểu của Bostic từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

**

23:30

JPY

Chỉ số Giá Tiêu dùng Quốc gia (năm trên năm)

**

23:30

JPY

Chỉ số Giá Tiêu dùng Quốc gia trừ Thực phẩm, Năng lượng (năm trên năm)

**

23:30

JPY

Chỉ số Giá Tiêu dùng Quốc gia trừ Thực phẩm, Năng lượng (năm trên năm)

**

 

Các bài viết mới hơn
Các bài viết cũ hơn
Hàng hóa thế giới
  Mua vào Bán ra
 GOLD (USD/oz) 1463.67 1464.07
  GOLD (Nghìn/lượng) 41,047 41,058
 OIL (USD/barrel) 56.99 57.03
  Tỷ giá (USD/VND) 17840
http://www.easy-forex.com  
Giá vàng SJC
  Mua vào Bán ra
 HCM 41.220 41.470
 Hà nội 41.220 41.490
 Đà Nẵng 41.220 41.490
 Nha Trang 41.210 41.490
 Cà Mau 41.210 41.490
Phí nộp/rút vàng (1.000 đồng/lượng)
Địa điểm Thời gian Vàng Phí nộp Phí rút
HCM SJCcs
HCM SJCfx
v
Địa điểm Thời gian Vàng Phí vận chuyển
Cập nhật lúc: 15/11/2019 12:56
Áp dụng đối với các sản phẩm 'Đầu tư vàng tại VGB'
Liên kết website TVKD & Đại lý nhận lệnh
Biểu đồ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Mua CK Mua TM Bán
       
       
       
       
       
       
       
Video