Tổng giá trị:   Tổng khối lượng:   Ngày:  
Mã GD Dư Mua Khớp lệnh Dư Bán Giá tham chiếu
KL3 Giá3 KL2 Giá2 KL1 Giá1 Giá KLGD +/- Giá1 KL1 Giá2 KL2 Giá3 KL3 Thấp nhất Cao nhất
SJCcs                                  
SJCfx                                  
T+0                                  
T+1                                  
T+7                                  
T+30                                  
   10/04/2020   
 
Tin Tức
Thông tin quan trọng ngày thứ Ba

Những sự kiện kinh tế quan trọng của thứ Ba

Thời gian

Quốc gia

Chi tiết

Mức độ

00:00

USD

Phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston, Rosengren

**

01:30

AUD

Biên bản họp của Ngân hàng Dự trữ Úc

***

02:00

CNY

Cuộc họp báo của NBS

**

N/A

CNY

Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (từ đầu năm) (Hàng năm)

**

08:30

GBP

Tỷ lệ Thất nghiệp - Tổ Chức Lao Động Quốc tế ILO (1 quý)

***

08:30

GBP

Thay đổi Tỷ lệ Thất nghiệp

**

08:30

GBP

Thu nhập Trung bình bao gồm Thưởng (Hàng quý)

**

08:30

GBP

Thu nhập Trung bình ngoại trừ Thưởng (Hàng quý)

***

09:00

EUR

Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế

***

09:00

EUR

Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tình hình hiện nay

**

09:00

EUR

Thăm dò của Trung tâm Kinh tế Châu Âu ZEW - Tâm trạng Kinh tế

**

N/A

NZD

Chỉ số giá GDT

**

13:15

USD

Sản xuất của ngành (Hàng tháng)

**

18:00

USD

Bài phát biểu của Kaplan từ Cục dự trữ Liên Bang Mỹ

**

22:45

NZD

Chỉ số Giá Tiêu dùng (Hàng năm)

***

22:45

NZD

Chỉ số Giá Tiêu dùng (Hàng quý)

**

23:50

JPY

Tổng Cán Cân Thương Mại Hàng Hoá

**

23:50

JPY

Cán cân Thương mại Hàng hoá điều chỉnh

**

23:50

JPY

Nhập khẩu (Hàng năm)

**

23:50

JPY

Xuất khẩu (Hàng năm)

**

 

Các bài viết mới hơn
Các bài viết cũ hơn
Hàng hóa thế giới
  Mua vào Bán ra
 GOLD (USD/oz) 1684.39 1685.89
  GOLD (Nghìn/lượng) 47,927 47,969
 OIL (USD/barrel) 23.18 23.22
  Tỷ giá (USD/VND) 17840
http://www.easy-forex.com  
Giá vàng SJC
  Mua vào Bán ra
 HCM 47.250 48.100
 Hà nội 47.250 48.120
 Đà Nẵng 47.250 48.120
 Nha Trang 47.240 48.120
 Cà Mau 47.240 48.120
Phí nộp/rút vàng (1.000 đồng/lượng)
Địa điểm Thời gian Vàng Phí nộp Phí rút
HCM SJCcs
HCM SJCfx
v
Địa điểm Thời gian Vàng Phí vận chuyển
Cập nhật lúc: 10/04/2020 07:03
Áp dụng đối với các sản phẩm 'Đầu tư vàng tại VGB'
Liên kết website TVKD & Đại lý nhận lệnh
Biểu đồ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Mua CK Mua TM Bán
       
       
       
       
       
       
       
Video