Tin tức
Thông tin quan trọng ngày thứ Tư
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
5:45 AUD Tài khoản vãng lai ****
6:50 JPY Cán cân thương mại ***
10:05 AUD Phát biểu của Phó Thống đốc RBA ****
15:30 GBP Doanh số bán lể theo tháng *****
21:00 USD Doanh số nhà cũ ****
Thông tin quan trọng ngày thứ Sáu
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
5:30 NZD Chỉ số kinh doanh của ngành sản xuất ****
15:00 CNY Số khoản vay mới ***
16:00 EUR Cán cân thương mại ***
19:30 USD Doanh số bán lẻ theo tháng *****
20:15 USD Sản lượng công nghiệp theo tháng ****
Thông tin quan trọng ngày thứ Ba
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
8:30 AUD Niềm tin giới kinh doanh ****
15:00 EUR Tỷ lệ thất nghiệp theo quý của Italia ****
15:30 GBP CPI theo năm *****
21:00 USD Số việc làm đăng tuyển mới ****
Thông tin quan trọng ngày thứ Năm
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
8:30 AUD Cán cân thương mại *****
14:30 GBP Chỉ số giá nhà theo tháng ****
18:45 EUR Lãi suất ngân hàng *****
19:30 USD Đơn trợ cấp thất nghiệp *****
22:00 USD Dự trữ dầu thô *****
Thông tin quan trọng ngày thứ Ba
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
11:30 AUD Lãi suất khoản vay qua đêm *****
14:15 CHF CPI theo năm ****
15:30 GBP Chỉ số PMI ngành dịch vụ *****
16:10 AUD Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương *****
21:00 USD Đơn đặt hàng công nghiệp theo tháng ****
Thông tin quan trọng ngày thứ Sáu
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
8:45 CNY Chỉ số PMI ngành sản xuất ****
14:15 EUR Chỉ số PMI ngành sản xuất của Tây Ban Nha ****
15:30 GBP Chỉ số PMI ngành sản xuất *****
19:30 USD Bảng lương phi nông nghiệp *****
21:00 USD Chỉ số PMI ngành sản xuất *****
Thông tin quan trọng ngày thứ Tư
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
8:30 NZL Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương *****
14:00 EUR CPI theo năm của Tây Ban Nha ****
15:30 GBP Giá trị cho vay cá nhân theo tháng ****
19:15 USD Bảng lương nông nghiệp ADP *****
21:30 USD Dự trữ dầu thô *****
       
Thông tin quan trọng ngày thứ Ba
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
12:00 JPY CPI theo năm ***
13:00 GBP Chỉ số giá nhà theo tháng ***
13:45 EUR GDP  của Pháp theo quý ***
21:00 USD Niềm tin người tiêu dùng *****
Thông tin quan trọng ngày thứ Năm
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
15:30 GBP Ước tính GDP theo quý *****
15:30 GBP Tăng trưởng đầu tư theo quý ****
19:30 USD Đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu *****
21:00 USD Doanh số bán nhà ****

Hàng hóa thế giới
  Mua vào Bán ra
 GOLD (USD/oz) 1312.77 1312.32
  GOLD (Nghìn/lượng) 36,023 36,011
 OIL (USD/barrel) 50.83 50.79
  Tỷ giá (USD/VND) 17840
http://www.easy-forex.com  
Giá vàng SJC
  Mua vào Bán ra
 HCM 36,600 36,800
 Hà nội 36,600 36,820
 Đà Nẵng 36,600 36,820
 Nha Trang 36,590 36,820
 Cà Mau 36,570 36,830
Phí nộp/rút vàng (1.000 đồng/lượng)
Địa điểm Thời gian Vàng Phí nộp Phí rút
HCM SJCcs
HCM SJCfx
v
Địa điểm Thời gian Vàng Phí vận chuyển
Cập nhật lúc: 20/09/2017 23:29
Áp dụng đối với các sản phẩm 'Đầu tư vàng tại VGB'
Liên kết website TVKD & Đại lý nhận lệnh
Biểu đồ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Mua CK Mua TM Bán