Tin tức
Thông tin quan trọng ngày thứ Sáu
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
13:00 EUR Đơn đặt hàng công nghiệp của Đức theo tháng ***
17:00 GBP Phát biểu của Thống đốc BOE  *****
19:15 USD Bảng lương phi nông nghiệp ADP *****
21:00 USD Chỉ số PMI của lĩnh vực phi sản xuất *****
22:00 USD Dự trữ dầu thô *****
Thông tin quan trọng ngày thứ Sáu
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
14:00 EUR Chỉ số PMI ngành dịch vụ của Pháp ****
Trong ngày   Cuộc họp của OPEC *****
19:30 CAD CPI  theo tháng *****
20:45 USD Chỉ số PMI ngành dịch vụ ***
Thông tin quan trọng ngày thứ Ba
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
8:30 AUD Niềm tin doanh nghiệp ****
15:30 GBP Tỷ lệ thất nghiệp ****
16:00 EUR Chỉ số tình trạng kinh tế của Đức ****
19:30 USD CPI theo tháng *****
Thông tin quan trọng ngày thứ Sáu
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
6:50 JPY GDP theo quý ***
Trong ngày CNY Cán cân thương mại ****
Trong ngày   Hội nghị nhóm G7 *****
19:30 CAD Tỷ lệ thất nghiệp *****
Thông tin quan trọng ngày thứ Hai
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
8:30 AUD Doanh số bán lẻ theo tháng *****
14:00 EUR Số người thất nghiệp tại Tây Ban Nha ***
15:30 GBP Chỉ số PMI ngành xây dựng *****
21:00 USD Đơn đặt hàng công nghiệp theo tháng ***
Thông tin quan trọng ngày thứ Tư
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
15:00 GBP Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương *****
15:30 GBP Doanh số bán lẻ theo tháng *****
19:30  USD Đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu ****
21:00 USD Doanh số nhà đã qua sử dụng ****
Thông tin quan trọng ngày thứ Hai
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
5:45 NZD Doanh số bán lẻ *****
Trong ngày EUR Nghỉ lễ tại Đức  
Trong ngày Nhiều quốc gia Cuộc họp của Ủy ban Giám sát hỗn hợp OPEC và phi OPEC ****
22:30 USD Phát biểu của thành viên FOMC ****

 

Thông tin quan trọng ngày thứ Tư
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
5:45 NZD Tỷ lệ thất nghiệp *****
8:45 CNY Chỉ số PMI ngành sản xuất ****
15:30 GBP PMI ngành xây dựng *****
19:15 USD Bảng lương phi nông nghiệp ADP *****
21:30 USD Dự trữ dầu thô *****
Thông tin quan trọng ngày thứ Sáu
Thời gian Quốc gia Chi tiết Mức độ
11:03 JPY Báo cáo triển vọng kinh tế của BOJ *****
14:29 JPY Cuộc họp của BOJ *****
16:30 GBP GDP theo quý *****
20:30 USD GDP theo quý *****
22:00 GBP Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương *****

Hàng hóa thế giới
  Mua vào Bán ra
 GOLD (USD/oz) 1205.96 1205.51
  GOLD (Nghìn/lượng) 33,965 33,952
 OIL (USD/barrel) 70.47 70.43
  Tỷ giá (USD/VND) 17840
http://www.easy-forex.com  
Giá vàng SJC
  Mua vào Bán ra
 HCM 36,510 36,660
 Hà nội 13,209 14,609
 Đà Nẵng 36,510 36,680
 Nha Trang 36,510 36,680
 Cà Mau 36,500 36,680
Phí nộp/rút vàng (1.000 đồng/lượng)
Địa điểm Thời gian Vàng Phí nộp Phí rút
HCM SJCcs
HCM SJCfx
v
Địa điểm Thời gian Vàng Phí vận chuyển
Cập nhật lúc: 20/09/2018 23:58
Áp dụng đối với các sản phẩm 'Đầu tư vàng tại VGB'
Liên kết website TVKD & Đại lý nhận lệnh
Biểu đồ
Tỷ giá ngoại tệ
Ngoại tệ Mua CK Mua TM Bán