Download Phần Mềm Giao Dịch Trực Tuyến
  Phần mềm giao dịch trực tuyến   Hướng dẫn sử dụng   Đăng ký Trading Online
  • Đối với khách hàng chưa mở tài khoản giao dịch vàng tại VGB thì quý khách hàng sẽ đến một trong các địa điểm để đăng ký giao dịch:
    + Hội sở TP HCM.
    + Chi nhánh VGB tại Hà Nội.
    + Các đại lý gần nhất Click vào để xem danh sách các đại lý nhận lệnh
  • Đối với khách hàng đã có tài khoản tại VGB nhưng chưa đăng ký giao dịch online thì có thể đăng ký ở đây